+46 10 490 62 55

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Detta användaravtal (hädanefter kallat avtalet) hänvisar till webbplatsen för onlinebutiken som finns på

1.2. Webbplatsen för nätbutiken (nedan kallad webbplatsen) är företagets egendom.

1.3. Detta avtal reglerar förhållandet mellan administrationen av webbplatsen för onlinebutiken (nedan kallad administrationen av webbplatsen) och användaren av denna webbplats.

1.4 Villkoren i detta Användaravtal betraktas av Webbplatsadministrationen som ett offentligt erbjudande i enlighet med reglerna, Användaravtalet träder i kraft från det ögonblick som Användaren uttrycker sitt samtycke till dess villkor genom registrering.

1.5. Webbplatsadministrationen förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort klausuler i detta avtal när som helst utan att meddela användaren.

1.6 Fortsatt användning av webbplatsen av användaren innebär godkännande av avtalet och de ändringar som gjorts i detta avtal.

1.7 Användaren är personligen ansvarig för att kontrollera detta avtal för ändringar i det.

2. VILLKOR OCH DEFINITIONER

2.1. Termerna nedan har följande betydelser för detta avtal:

2.1.1 Företag - en onlinebutik belägen på ett domännamn, som fungerar via en internetresurs och relaterade tjänster.

2.1.2. Onlinebutik - en webbplats som innehåller information om varorna, säljaren, som låter dig välja, beställa och (eller) köpa varorna.

2.1.3. Administration av webbplatsen för onlinebutiken - behöriga anställda att hantera webbplatsen, som agerar på företagets vägnar.

2.1.4. Användaren av webbplatsen för nätbutiken (nedan kallad Användaren) är en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen.

2.1.5. Innehållet på webbbutikens webbplats (nedan kallat innehållet) är skyddade resultat av intellektuell verksamhet, inklusive texter av litterära verk, deras titlar, förord, kommentarer, artiklar, illustrationer, omslag, musikaliska verk med eller utan text, grafik, text, fotografi, derivator, sammansatta och andra verk, användargränssnitt, visuella gränssnitt, varumärkesnamn, logotyper, datorprogram, databaser, samt design, struktur, urval, koordination, utseende, generell stil och placering av detta Innehåll som ingår på webbplatsen och andra immateriella objekt tillsammans och/eller separat på webbplatsen för onlinebutiken.

3. AVTALETS ÄMNE

3.1. Ämnet för detta avtal är att ge användaren av onlinebutiken tillgång till de produkter och tjänster som finns på webbplatsen.

3.1.1. Webbutiken förser Användaren med följande typer av tjänster (tjänster):

tillgång till elektroniskt innehåll med rätt att se innehållet;

tillgång till sök- och navigeringsverktyg i onlinebutiken;

ge användaren möjlighet att skicka meddelanden,

tillgång till information om varorna och information om köp av varorna, reglerna för köp av varorna, metoder och typer av leverans av varorna;

andra typer av tjänster (tjänster) som säljs i webbutiken.

3.1.2. Detta avtal omfattar alla befintliga (faktiskt fungerande) tjänster (tjänster) i internetbutiken för tillfället, såväl som eventuella efterföljande ändringar och tilläggstjänster (tjänster) i internetbutiken som dyker upp i framtiden.

3.2. Tillgång till webbutiken är gratis.

3.3. Användningen av material och tjänster på webbplatsen styrs av reglerna i den nuvarande regeln