+46 10 490 62 55

Integritetspolicy

Genom att lämna data på webbplatsen godkänner du integritets- och informationsskyddspolicyn.

Dataskydd

Webbplatsadministrationen (hädanefter kallad Webbplatsen) kan inte överföra eller avslöja information som tillhandahålls av användaren (hädanefter Användaren) vid registrering och användning av webbplatsens funktioner till tredje part, förutom vad som beskrivs i lagstiftningen i det land där användaren är verksam .

Skaffa personlig information

För kommunikation på sajten är användaren skyldig att ange viss personlig information. För att verifiera de angivna uppgifterna förbehåller sig webbplatsen rätten att kräva bevis på identitet online eller offline.

Användning av personlig information

Webbplatsen använder Användarens personuppgifter för underhåll och för att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls. En del av personuppgifterna kan lämnas till banken eller betalningssystemet om tillhandahållandet av denna information beror på förfarandet för överföring av pengar till betalningssystemet, vars tjänster Användaren vill använda. Webbplatsen gör allt för att bevara säkerheten för Användarens personuppgifter. Personlig information kan avslöjas i fall som beskrivs i lag, eller när administrationen anser att sådana åtgärder är nödvändiga för att följa det rättsliga förfarande, domstolsbeslut eller rättsprocess som krävs för att Användaren ska kunna arbeta med Webbplatsen. I andra fall, under inga omständigheter, kommer informationen som användaren överför till webbplatsen inte att lämnas ut till tredje part.

Kommunikation

Efter att användaren har lämnat uppgifterna får han ett meddelande som bekräftar sin lyckade registrering. Användaren har rätt att när som helst sluta ta emot nyhetsbrev genom att använda lämplig tjänst på webbplatsen.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Webbplatsen ansvarar inte för innehållet, kvaliteten och säkerhetspolicyerna för dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller endast information som publiceras direkt på webbplatsen.

säkerhet

Webbplatsen säkerställer säkerheten för användarens konto från obehörig åtkomst.

Ändra aviseringar

Webbplatsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn utan ytterligare meddelande. Innovationerna träder i kraft från det att de publiceras. Användare kan spåra ändringar i integritetspolicyn på egen hand.

Tvistlösning

I händelse av oenighet eller tvist mellan parterna i detta avtal är en förutsättning för att lämna in ett krav (ett skriftligt förslag till en frivillig lösning av tvisten) en förutsättning innan man går till domstol.

Mottagaren av kravet inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet ska skriftligen underrätta sökanden om kravet om resultatet av behandlingen av kravet.

Om det är omöjligt att lösa tvisten på frivillig basis, har vilken som helst av parterna rätt att vända sig till domstolen för att få skydd för sina rättigheter, vilka tillerkänns dem enligt gällande regler.

Ytterligare villkor

Webbplatsadministrationen accepterar inte moterbjudanden från Användaren angående ändringar i detta Användaravtal.

Sekretesspolicyn som publiceras på webbplatsen är en del av detta användaravtal.